VENUT

Fulletó “Cetacis, tortugues i ocells marins i costaners de la mar Balear”

Aquesta guia recull totes les espècies de cetacis, tortugues i ocells marins que es poden veure a les aigües i el litoral de l’arxipèlag balear, incloses algunes de molt escasses. Apareixen il·lustrades detalladament i agrupades en làmines a una mateixa escala per facilitar la comparació i la identificació. Els texts i les icones aporten informació actualitzada de cada espècie. * Cada espècie va acompanyada d’informació precisa i senzilla per facilitar-ne el reconeixement.

5.00
IVA inclòs

Esgotat

Categoria: