Forma de pagament: 50% en el termini de tres (3) dies des de l’acceptació del pressupost al següent número de compte corrent:
ES74 2056 0004 43 4218012268

Temps estimat d’entrega dels productes: Tots els productes es posaran a disposició del client en el lloc de recollida acordat en un període d’entre deu (10) i quince (15) dies, sense perjudici que per condicions especials o circumstàncies sobrevingudes Melicotó es vegi obligat a disposar d’un temps superior, fet que serà comunicat en tot cas al client.

Al acceptar el pressupost, confecciona el compromís lliure i exprés del client i de Melicotó d’obligar-se en totes les condicions que s’inclouen. Ambdues parts es reconeixen tenir legitimitat i plena capacitat per obligar-se a aquest efecte. La falta compliment de l’obligació de pagament per part del client una vegada acceptat el pressupost habilitarà a Melicotó a sol·licitar l’import degut pels mitjans que en dret l’emparin.

Propietat intel·lectual i industrial: Tots els dissenys són realitzats per Melicotó. Melicotó és el titular exclusiu dels drets de propietat intel·lectual i industrial dels productes i dissenys resultants de la seva creació, prohibint-ne expressament qualsevol ús no autoritzat expressament i per escrit per part de Melicotó. D’aquesta manera es prohibeix a qualsevol persona la reproducció, distribució o transformació dels dissenys de Melicotó.