L’accés i/o ús de la web www.melicoto.com atribueix la condició d’usuari i implica l’acceptació plena i sense reserva, des d’aquest accés i/o ús, de la present nota legal i de la política de privadesa en la seva última versió. Per això, aconsellem que procedeixi a la lectura d’aquests documents, abans d’utilitzar les funcionalitats oferides per aquest lloc web, així com cada vegada que accedisca a ell, ja que ens reservem el dret de canviar, modificar, afegir o eliminar en qualsevol moment parteix d’aquestes condicions.

El mer accés a la pàgina no suposa en cap cas l’existència d’una relació comercial entre l’usuari i la web.

I. TITULAR DE LA WEB

A l’efecte del previst per l’Art. 10 de la Llei 34/ 2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, es proporciona la següent informació sobre la titular d’aquesta Web:

Melicotó és una marca registrada per:

Roqueta idees mediterrànies SL
B57839961
Passatge Guillem de Torrella 2
07002 Pallma
Illes Balears
871 934 438

A més del domicili social, es posa a la disposició dels usuaris els següents canals per a dirigir les seues peticions, qüestions o reclamacions:

– Formulari de contacte de la web
– Emai: info@melicoto.com

II. CONDICIONS D’ÚS

Melicotó ofereix en la seva pàgina web productes amb Disseny i elaboració pròpia. Accedint i utilitzant aquesta pàgina web, vostè acorda obligar-se a les condicions que a continuació s’exposen, per la qual cosa se li recomana que llegesqui acuradament aquesta secció abans d’iniciar la seva navegació.

Els Usuaris es comprometen a utilitzar aquesta Web de forma lícita, d’acord amb el que es disposa en les presents condicions i de manera que no produïsquen un perjudici en els drets o interessos de Melicotó o de tercers. A títol enunciatiu i en cap cas limitatiu o excloent, l’Usuari es compromet igualment a:

– No incórrer en activitats il·legals o contràries a l’ordre públic o a la bona fe;

– No utilitzar les dades publicades en la Web per a l’enviament de comunicacions no sol·licitades (spam).

– No introduir o difondre en la web informació o continguts falsos, enganyosos, ambigus o inexactes de manera que induïsquen a error als receptors de la informació, ni tampoc difondre continguts de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans o dels menors;

– No realitzar accions que suposen o comporten una violació dels drets de propietat intel·lectual de Melicotó o de tercers;

– No provocar danys en els sistemes físics i lògics de Melicotó, dels seus proveïdors o de terceres persones;

– No introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o utilitzar qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguen susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.

– No suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estiguera instal·lat en les pàgines d’aquesta Web.

Aquesta Web es proporciona “tal com està” i el seu ús es realitza sota el propi risc de l’Usuari, per la qual cosa, ni Melicotó, ni els seus administradors, treballadors, proveïdors o col·laboradors seran responsables pels danys, de qualsevol naturalesa, directes o no, que deriven de l’ús de la Web, excloent expressament Melicotó, en tota la mesura prevista per la Llei, qualsevol tipus de garanties, ja siguen expresses o implícites.

Melicotó no garanteix la disponibilitat i accessibilitat de la Web, si bé realitzarà tots els esforços que siguen raonables en aquest sentit. En ocasions, podran produir-se interrupcions pel temps que resulte necessari per a la realització de les corresponents operacions de manteniment.

Melicotó no es responsabilitza de possibles danys derivats d’interferències, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions telefòniques motivades per causes alienes a la citada entitat; de retards o bloquejos en l’ús del present sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues en el centre processador de dades, de línies telefòniques, en el sistema d’Internet o en altres sistemes elèctrics; ni tampoc de qualsevol altra alteració que es puga produir en el Programari o Maquinari dels Usuaris. Tampoc garanteix l’absència de virus, malwares, troyanos o altres elements que puguen produir alteracions en el sistema informàtic, documents o fitxers de l’Usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l’Usuari per aquest motiu. D’igual manera, Melicotó no respondrà pels danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fóra del seu control.

Tampoc respondrà dels danys i perjudicis causats per l’ús o mala utilització dels continguts de la Web, ni per les conseqüències que pogueren derivar-se dels errors, defectes o omissions en els continguts que pogueren aparèixer en aquesta pàgina proporcionats pels propis Usuaris o altres tercers. Melicotó no assumeix obligació ni responsabilitat alguna respecte d’aquells serveis que no preste directament.

En cap cas Melicotó assumirà responsabilitat alguna pels continguts dels enllaços pertanyents a un lloc web alié, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i legalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervíncles o altres llocs d’Internet. Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

Els Usuaris consenten el tractament de les seues dades personals amb l’abast i en els termes que s’indiquen en la nostra política de privadesa, la qual està disponible en la home page de la Web, quedant així mateix aquesta política incorporada a les presents condicions per referència. En aquesta política, els Usuaris trobaran informació sobre la manera d’exercitar els seus drets d’accés, cancel·lació i rectificació de la seua informació personal, així com el d’oposició al seu tractament.

Sense perjudici de les obres o altres continguts sobre els quals els corresponents autors o altres tercers ostentaren drets intel·lectuals, els drets de propietat intel·lectual de la Web, el nom de domini, el seu codi font, disseny i estructura de navegació i elements en ell continguts (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari, o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, etc.) són titularitat de Melicotó, a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma, i, especialment els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, conforme al previst per la vigent Llei de Propietat Intel·lectual. Queden expressament prohibides la reproducció, distribució i la comunicació pública, inclosa la seua modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Melicotó o, si escau, dels tercers que ostenten els drets de propietat intel·lectual o d’autor sobre els continguts afectats. No obstant l’anterior, l’usuari de la web podrà visualitzar els elements d’aquesta Web i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que siga, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. Aquelles entitats o persones que, prèvia autorització del titular d’aquesta web, pretenguen establir un enllaç amb ella, hauran de garantir que únicament permet l’accés a aquesta pàgina o servei però que no realitza reproducció dels seus continguts i serveis.

En cas que una clàusula de les presents condicions d’ús anara declarada nul·la, només afectarà a aquesta disposició o a aquella part que així haja sigut declarada, subsistint les condicions en tot la resta i tenint-se tal disposició, o la part afectada, per no posada.

L’accés a la Web i la seua utilització impliquen necessàriament que totes i cadascuna de les presents condicions d’ús són expressament acceptades per vostè.