Llegeixi aquest document detingudament atès que conté els termes i condicions de venda al compliment de la qual s’obliga quan utilitzi la tenda online “Melicotó”. Els termes i condicions que a continuació s’indiquen (les “Condicions”) serà aplicable a l’ús que faci de Melicotó | Camisetes mallorquines i a totes les compres que realitzi a través de la nostra web.

Aquestes Condicions regiran la relació contractual entre vostè i Roqueta idees mediterrànies SL, una societat amb domicili social en el Passatge Guillem de Torrella 2, 07002 Palma, illes Balears,  B57839961 (denominada d’ara endavant “Melicotó” o “nosaltres”).

Tota consulta, queixa o correspondència relativa a aquestes Condicions o a Melicotó haurà de dirigir-se a les dades de contacte indicats a la nostra pàgina de contacte amb nosaltres.

Compra de Productes de Melicotó

Criteris per a la realització de comandes:

Únicament podrà comprar productes:

que estiguin disponibles per a la seva venda i els detalls de la qual apareguin en Melicotó | Camisetes mallorquines; amb lliurament a Espanya; i destinats per a ús personal, ja sigui el seu propi o el dels receptors pels quals compri els productes. Melicotó es reserva el dret a rebutjar qualsevol comanda a la seva elecció exclusiva (per exemple, quan consideri que la comanda en qüestió té per objecte ser posteriorment venut per mitjans diferents dels canals de distribució autoritzats per Melicotó | Camisetes mallorquines).

Els detalls dels productes disponibles per a la seva compra (incloent el seu corresponent preu) es troben especificats en Melicotó | Camisetes mallorquines. Melicotó adoptarà totes les mesures necessàries i raonables per garantir que tots els detalls, les descripcions i els preus dels productes que apareixen en *The Bodi *Shop Online *Store són correctes quan s’inclogui la informació en Melicotó. Si bé tractarem per tots els mitjans al nostre abast que mantenir la tenda Melicotó el més actualitzada possible, la informació especificada en un moment donat podria no sempre reflectir la situació exacta quan vostè realitzi una comanda.

Realització de Comandes de Compra de Productes i Conclusió del Contracte de Compravenda:

Una vegada que hagi seleccionat els productes que desitgi adquirir, aquests productes seran inclosos en la senalla de compra.
Al final del procés de comprovació, farà clic en el botó “veure la senalla de compra” per accedir a la pàgina de resum de la comanda en la qual podrà identificar i corregir possibles errors d’informació.
Al final de la pàgina de senalla de compra, haurà de fer clic en el botó “finalitzar la comanda” per a incloure les seves dades personals. Per poder fer la factura i facilitar les dades d’enviament a la companyia Tour-line.
Una vegada que hagi fet clic en el botó “realitzar la comanda”, serà redirigit a la pàgina de CECA empresa que gestiona el pagament on-line. Si la seva targeta de crèdit no és autoritzada, la comanda no serà tramitada.

També pot realitzar el pagament mitjançant la plataforma Paypal, en aquest cas serà redirigit a la seva pàgina on podrà posar les seves dades per finalitzar la compra.

En cas de triar l’opció de Contra rembosament, el cobrament es farà efectiu el mateix dia de l’entrega de la comanda, mitjançant l’empresa de missatgeria Tour Line

Melicotó li enviarà un e-mail acceptant la seva comanda de productes i confirmant-li que els productes que ha sol·licitat li seran enviats (“Confirmació d’Enviament”).
Vostè i Melicotó hauran celebrat un contracte de compravenda dels productes sol·licitats per vostè una vegada que li hàgim enviat l’e-mail de Confirmació d’Enviament i en tot cas, no obstant això, quan rebi els esmentats productes.

Autorització de la cessió de les seves dades personals

Pitjant el botó de “Realitzar la comanda” vostè autoritza a què Melicotó cedeixi part de les seves dades personals a l’empresa de missatgeria Tour Line per a poder fer l’enviament a domicili.

Melicotó podrà rebutjar, a la seva elecció exclusiva, la tramitació de la comanda, o no ser capaç de procedir amb aquesta tramitació, en els següents casos, sense limitació alguna:

Quan el producte sol·licitat per vostè hagi deixat de fabricar-se o no estigui disponible; Quan l’entitat comercializadora de la seva targeta de crèdit o dèbit no autoritzi el pagament del preu de compra; Quan no compleixi els criteris per a la realització de comandes especificades a l’inici d’aquest apartat.

Condicions de Lliurament

Les condicions de lliurament els les establertes en aquest document.

Condicions de Pagament

Podrà pagar amb la seva targeta bancària (targeta de crèdit o dèbit). El cobrament en la seva targeta bancària es realitzarà a la conclusió del contracte de compravenda.
El pagament mitjançant targeta de crèdit és totalment segur. La totalitat de la transacció es realitza de forma xifrada a través d’un servidor de validació bancària utilitzant-se el protocol d’encriptació SSL(Secure Socket Layer), així doncs, el nombre de la teva targeta de crèdit i la data de caducitat queden instantàniament encriptats en el teu ordinador abans de ser enviats al protocol SSL. Ningú podrà fer ús de les teves dades sense la teva autorització, ja que la informació és il·legible. Per a una major seguretat, aquestes dades no queden emmagatzemats en el nostre servidor, per la qual cosa hauràs de comunicar-nos tota la informació amb cada nova comanda.
Acceptem pagaments amb targeta Visa, Mastercard i American Express.

Devolucions i Cancel·lació de la Comanda

Les condicions per a la devolució i cancel·lació de la comanda que a continuació s’indiquen seran aplicable sense perjudici dels drets que legalment li assisteixin.

CANCEL·LACIÓ DE LA COMANDA

Podrà canviar d’opinió i cancel·lar la seva comanda en els catorze (14) dies següents a la recepció dels productes. Si decideix cancel·lar la seva comanda, li reemborsarem:

a) el preu de compra complet
b) les despeses relatives a l’enviament dels productes a la seva atenció. A excepció de les despeses adicionals que resultin en cas de que vostè elegeixi una modalitat d’entrega diferent a la més econòmia oferida per Melicotó.

Sempre que ens hagi retornat prèviament els productes de la seva comanda en perfectes condicions. Si no ens retorna els productes, tindrem dret a cobrar-li els productes o les despeses derivades de la seva recuperació.

PRODUCTES DANYATS O DEFECTUOSOS I LLIURAMENTS INCORRECTES

Podrà canviar els seus productes, o obtenir un reemborsament íntegre si aquests productes de la comanda es troben danyats o presenten defectes una vegada rebuts, o si els productes que rep no són els que va sol·licitar originalment.

No passa gens si canvies d’opinió…. No et costarà gens!

Devolució:
Si decideixes retornar productes danyats o defectuosos, o vas rebre una comanda incorrecta, et reemborsarem tot el que hagis abonat, per tant:
· El preu total de compra
· Les despeses d’enviament que s’han aplicat en aquest enviament

Per a això, necessitem que ens retornis els productes en perfecte estat i la documentació de lliurament de la teva comanda. Si no ens retornes els productes, hem de cobrar el preu dels mateixos.

Canvi:
Quan canviï uns productes danyats o defectuosos o una comanda incorrecta, li enviarem els articles de substitució gratuïtament sempre que ens hagi retornat prèviament els productes de la comanda en l’estat en el qual els hagi rebut.

Pots retornar els teus productes, juntament amb la documentació de lliurament, portant-los o enviant-los per correu. Tingues en compte que aquesta documentació és necessària per beneficiar-te de la devolució gratuïta. Tingues en compte que les tendes podran acceptar la devolució, però no realitzaran canvis per altres productes dels productes comprats a través del lloc web; sinó que a mitjançant del nostre Servei d’Atenció al Client se’t remmbolsarà els diners de la teva devolució.
La devolució dels teus diners s’efectua en el mateix mètode de pagament que vas utilitzar en realitzar la teva comanda.
El temps benvolgut per al teu reemborsament és de 14 dies.

El dret de desistiment no podrà exercir-se en aquells productes que s’hagin confeccionat d’acord amb les especificacions indicades per vostè o que hagin estat personalitzats.

Propietat intel·lectual i industrial:

Tots els dissenys són realitzats per Melicotó. Melicotó és el titular exclusiu dels drets de propietat intel·lectual i industrial dels productes i dissenys resultants de la seva creació, prohibint-ne expressament qualsevol ús no autoritzat expressament i per escrit per part de Melicotó. D’aquesta manera es prohibeix a qualsevol persona la reproducció, distribució o transformació dels dissenys de Melicotó.

Disposicions Generals

Melicotó es reserva el dret a:

Modificar o cancel·lar, temporal o permanentment, el servei prestat a través de Melicotó (o qualsevol part d’aquest) amb o sense preavís. Melicotó no serà responsable enfront d’vostè o enfront d’altres tercers per tal modificació o cancel·lació; i/o
Si, malgrat modificar-se els Termes i Condicions i/o les Condicions de Lliurament, vostè continua utilitzant el servei prestat a través de Melicotó (o qualsevol part d’aquest) després d’aquesta modificació, es considerarà que ha donat la seva conformitat a aquest canvi. vostè serà el responsable de verificar les Condicions regularment amb la finalitat de determinar si s’ha produït algun canvi. Si no està d’acord amb alguna modificació dels Termes i Condicions, haurà de deixar d’utilitzar amb caràcter immediat el servei de Melicotó.
En cas que Melicotó modifiqui aquestes Condicions, la seva comanda quedarà subjecte a les Condicions vigents en la data i hora en què vostè va realitzar la seva comanda. Podrà sol·licitar còpia de la versió vigent de les Condicionis via e-mail a l’adreça: info@melicoto.com .

En cas que alguna part dels Termes i Condicions sigui declarada il·legal o inaplicable, la disposició afectada es considerarà eliminada, romanent plenament vigents les restants disposicions dels esmentats Termes i Condicions.

El contracte de compravenda celebrat entre vostè i la nostra companyia es regirà per la legislació espanyola. Qualsevol conflicte relatiu als Termes i Condicions haurà de resoldre’s en els tribunals del lloc on es trobi el seu domicili.